همه دسته ها
نرده سنگی سفید CK-02-50
1393/08/05
قیمت : 550,000 ریال

نرده سنگی سفید CK-02-50

این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل گرد بوده که البته به شکل چهار گوش آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 12 * 12 و ارتفاع آن 50 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 60
1393/08/05
قیمت : 600,000 ریال
1393/05/20
قیمت : 650,000 ریال
1393/05/19
قیمت : 700,000 ریال
1393/05/20
قیمت : 650,000 ریال
1393/08/05
قیمت : 600,000 ریال
1393/08/05
قیمت : 550,000 ریال
1393/05/19
قیمت : 700,000 ریال
1393/05/19
قیمت : 600,000 ریال
1393/08/05
نرده سنگی سفید CK-02-50
این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل گرد بوده که البته به شکل چهار گوش آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 12 * 12 و ارتفاع آن 50 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 60
قیمت : 550,000 ریال
1393/08/05
نرده سنگی سفید CK-01-60
این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل گرد بوده که البته به شکل چهار گوش آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 12 * 12 و ارتفاع آن 60 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 60
قیمت : 600,000 ریال
1393/05/20
نرده سنگی سفید CK-22-65
این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل چهار گوش بوده که البته به شکل گرد آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 15 * 15 و ارتفاع آن 65 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 65
قیمت : 650,000 ریال
1393/05/19
نرده سنگی سفید CK-39-70
این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل چهار گوش بوده که البته به شکل گرد آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 15 * 15 و ارتفاع آن 70 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 70
قیمت : 700,000 ریال
1393/05/19
نرده سنگی سفید CK-03-60
این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل چهار گوش بوده که البته به شکل گرد آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 15 * 15 و ارتفاع آن 60 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 60
قیمت : 600,000 ریال
1393/05/19
نرده سنگی سفید CK-44-65
این نرده سنگی و یا صراحی سنگی از جنس تراورتن بوده و رنگ آن سفید می باشد. این نوع صراحی به شکل چهار گوش بوده که البته به شکل گرد آن نیز قابل تامین می باشد. ابعاد این صراحی 15 * 15 و ارتفاع آن 65 سانتی متر می باشد. صراحی های موجود قابل تامین در رنگ های سیلور ( دودی ) کرم ، شکلاتی و غیره می باشند-
مشخصات فنی :
تراورتن
دارای قابلیت شستشو :
15 * 15 * 65
قیمت : 650,000 ریال
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025