همه دسته ها
گلدان مستطیلی طرح پروفیل کد HK-09
1394/09/30
قیمت : 650,000 ریال

گلدان مستطیلی طرح پروفیل کد HK-09

گلدان مستطیلی از سنگ های پروفیل با برش یکنواخت در آن استفاده شده است. در این گلدان از دو نوع پروفیل مختلف سنگ تراورتن برای جذابیت بیشتر محصول استفاده شده است. لایه داخل آن از سنگی به ضخامت 1 سانتی متر استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
1394/09/30
قیمت قبلی : 500,000 ریال
قیمت : 650,000 ریال
1394/09/30
قیمت : 600,000 ریال
1394/09/30
قیمت قبلی : 480,000 ریال
قیمت : 600,000 ریال
1394/09/30
قیمت : 650,000 ریال
1394/09/30
قیمت قبلی : 500,000 ریال
قیمت : 650,000 ریال
1394/09/30
قیمت : 600,000 ریال
1394/08/14
قیمت قبلی : 480,000 ریال
قیمت : 350,000 ریال
1394/08/14
قیمت قبلی : 550,000 ریال
قیمت : 500,000 ریال
1394/09/30
گلدان مستطیلی طرح پروفیل کد HK-09
گلدان مستطیلی از سنگ های پروفیل با برش یکنواخت در آن استفاده شده است. در این گلدان از دو نوع پروفیل مختلف سنگ تراورتن برای جذابیت بیشتر محصول استفاده شده است. لایه داخل آن از سنگی به ضخامت 1 سانتی متر استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت : 650,000 ریال
1394/09/30
گلدان مستطیلی طرح شطرنجی کد 049
گلدان مستطیلی از سنگ های ریز تراورتن با برش یکنواخت و به صورت آنتیک شده در آن استفاده شده است. در این گلدان از رنگ های مختلف سنگ تراورتن برای جذابیت بیشتر محصول استفاده شده است. لایه داخل آن از سنگی به ضخامت 1 سانتی متر استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و گرد و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت قبلی : 500,000 ریال
قیمت : 650,000 ریال
1394/09/30
گلدان مستطیلی کد 007 سیلور
گلدان مستطیلی شکل که از سنگ های ریز تراورتن با برش یکنواخت و به صورت آنتیک در آن استفاده شده است. . لایه داخل آن از سنگی با ضخامت 1 سانت استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان لایه داخلی آن دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت : 600,000 ریال
1394/09/30
گلدان مستطیلی کد 007 سفید
گلدان مستطیلی شکل که از سنگ های ریز تراورتن با برش یکنواخت و به صورت آنتیک در آن استفاده شده است. . لایه داخل آن از سنگی با ضخامت 1 سانت استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان لایه داخلی آن دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت قبلی : 480,000 ریال
قیمت : 600,000 ریال
1394/08/14
گلدان مربع کد 001
گلدان مربعی از سنگ های قیچی تراورتن با برش یکنواخت در آن استفاده شده است. . ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت قبلی : 480,000 ریال
قیمت : 350,000 ریال
1394/08/14
گلدان مربع کد 006
گلدان مربعی از سنگ های ریز تراورتن با برش یکنواخت و به صورت صیقلی در آن استفاده شده است. در این گلدان از رنگ های مختلف سنگ تراورتن برای جذابیت بیشتر محصول استفاده شده است. لایه داخل آن از سنگی با ضخامت 1 سانت استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان لایه داخلی آن دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت قبلی : 500,000 ریال
قیمت : 480,000 ریال
1394/08/14
گلدان مستطیل کد 006
گلدان مستطیلی از سنگ های ریز تراورتن با برش یکنواخت و به صورت صیقلی در آن استفاده شده است. در این گلدان از رنگ های مختلف سنگ تراورتن برای جذابیت بیشتر محصول استفاده شده است. لایه داخل آن از سنگی با ضخامت 1 سانت استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان لایه داخلی آن دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت قبلی : 500,000 ریال
قیمت : 450,000 ریال
1394/08/14
گلدان گرد طرح شطرنجی کد 049
گلدان گرد از سنگ های ریز تراورتن با برش یکنواخت و به صورت آنتیک شده در آن استفاده شده است. در این گلدان از رنگ های مختلف سنگ تراورتن برای جذابیت بیشتر محصول استفاده شده است. لایه داخل آن از پلاسنیک بسیار محکم استفاده شده و سنگ ها به طور منظمی روی آن چسبانده شده است . به طوری که به هیچ وجه بعد از کاشت گل داخل گلدان لایه پلاستیکی آن دیده نمی شود . و ترکیب گل و سنگ ها جلوه خاصی به منزل و یا محل کار شما می بخشند. این نوع گلدان قابل سفارش در طرح های مربع و مستطیل و ابعاد مورد نیاز می باشد.
قیمت قبلی : 550,000 ریال
قیمت : 500,000 ریال
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2024